Reset Password
E-Mail ของบัญชีผู้ใช้งาน
ระบบจะทำการส่ง url link สำหรับการเปลี่ยนรหัสผ่านแบบชั่วคราวให้ผ่านทาง E-Mail ที่ได้ผูกกับบัญชีผู้ใช้เอาไว้ ถ้าหากหาอีเมล์ไม่พบให้ลองเข้าไปดูใน Folder Junk หรือ Spam หรือสามารถให้ระบบทำการส่งอีเมล์อีกครั้งหลังจากที่ได้กดขอรับไปแล้ว 10 นาที