เรื่องที่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบก่อนจะมีอัพเดทเวบไซต์เป็น Version ใหม่

เวบไซต์ mylive.in.th จะมีการ update เป็น version ใหม่เร็ว ๆ นี้ จะมีสิ่งที่ไม่สามารถนำไปใช้ใน version ใหม่ได้
ขอให้สมาชิกทำการสำรอง (backup) ข้อมูลเอาไว้กับตัวเอง มีดังต่อไปนี้

1. Profile Description
https://mylive.in.th/cp/profile

2. Stream Description
Description ที่ใช้เป็นประจำในการแสดงบนหน้า stream
โดยที่ stream description เก่าจะยังถูกเก็บไว้ในฐานข้อมูล แต่จะไม่แสดงผลใน timeshift ใน version ใหม่

3. Subscribe Welcome Message / Complete Message
https://mylive.in.th/cp/subscribe


ตัว version ใหม่จะเปลี่ยนจาก BBCode ไปใช้เป็น Markdown แทน
จะไม่สามารถแทรกรูปจาก url ภายนอกเวบไซต์ได้ แต่จะมีให้อัพโหลดขึ้นมาได้

MyLive Alert ยังไม่เปิดให้บริการใน version ใหม่ในช่วงแรก จะมีตัวปรับปรุงเพิ่มเข้ามาในภายหลัง

สำหรับผู้ที่ใช้ Chat เป็น overlay ใน version ใหม่ก็จะมีการเปลี่ยน url ใหม่ ขอให้ติดตามหลังจาก version ใหม่เปิดตัวแล้ว

ก่อนจะมีการปิด update เป็น version ใหม่ ห้อง Stream ทุกห้องที่เปิดค้างไว้จะถูกปิดทั้งหมดด้วยครับ


ขอบคุณครับ
 

MyLive Staff - 6 Aug 2019 23:22