วิธีเปลี่ยน Avatar
MyLive Staff - 20 Jan 2016 22:44

วิธีการเปลี่ยน Avatar จะต้องไปที่หน้า Profile ของตัวเองก่อน จากนั้นก็เข้าไปที่ Setting และเลือก Change Avatar ที่ด้านซ้าย และเลือก Upload Image

ภาพที่ใช้ในการ Upload นั้นจะต้องเป็น .JPG .PNG ที่ขนาดไม่เกิน 2Mb เท่านั้น

หลังจากอัพโหลดภาพเสร็จแล้ว ภาพจะขึ้นมาแสดงทันที ให้ลาก Crop ภาพ ตรงจุดที่ต้องการ

จากนั้นเลือก Crop Selected Area แล้วกลับไปดูที่หน้า Profile หากพบว่า ภาพถูกเปลี่ยนเป็นที่เรียบร้อย หมายความว่า Avatar ถูกเปลี่ยนสำเร็จแล้ว