MyLive Support

สามารถติดต่อทาง Support เพื่อสอบถาม ปรึกษา แก้ปัญหา แจ้งเหตุขัดข้อง ที่พบจากการใช้งานบนเว็บไซต์ได้ทั้งหมด 4 ช่องทาง ดังนี้


 MyLive Facebook Message

   โดยการติดต่อผ่าน Facebook Page เหมาะสำหรับใช้สอบถามข้อมูลทั่วไป หรือ แจ้งบัคบนเว็บไซต์


MyLive Discord

    ใช้สำหรับติดต่อ หรือขอคำแนะนำ การตั้งค่าสตรีม โดยผู้ดูแลจะสามารถติดต่อกับผู้ติดต่อโดยการพิมพ์สนทนา

    หรือ พูดคุยโดยใช้ไมโครโฟนได้ทันที เพื่อความสะดวกในการติดต่อพูดคุย

    โดยวิธีใช้คือ เมื่อเข้าไปใน MyLive Discord แล้วให้เข้าไปที่ #support ด้านซ้ายบนของโปรแกรม เพื่อเข้าสู่ห้องแชท


MyLive Talk

    ติดต่อ ปรึกษา พูดคุยกับผู้ใช้งานเว็บร่วมกัน ผ่าน Facebook Group " MyLive Talk "  ก็ได้เช่นกัน


MyLive Line Service

    สำหรับผู้ที่ต้องการติดต่อสอบถาม & รับรู้ข่าวสาร การประกาศต่างๆของทางเว็บไซต์ เมื่อมีเหตุขัดข้อง หรือมีการอัพเดทใหม่ๆของเว็บไซต์ 

    สามารถติดตามได้ที่ Line Account MyLive โดย Scan QR Code นี้

MyLive Staff - 14 Jul 2017 00:17