วิธีการ เปิด/ปิด Timeshift

กรณีที่ต้องการจะปิด Timeshift ไม่ให้ผู้อื่นเห็น หลังจากที่ปิดห้อง Live ไปแล้ว สามารถปรับแต่งได้ที่ Dashboard โดยไปที่ลิ้งค์ https://mylive.in.th/cp/timeshift

จะมีการแสดงข้อมูลของ Timeshift ห้อง Live ทั้งหมดของคุณ ให้คลิกที่ ซ่อน Timeshift ของ Live ที่ต้องการซ่อน 

เมื่อกดแล้ว จะมีแสดงให้เห็นว่า ห้องนี้  ไม่มี Timeshift  เรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่ซ่อน Timeshift แล้ว หน้าดู Timeshift จะถูกแสดงเป็นห้องที่ Live ได้ถูกปิดไว้หรือหมดอายุไปแล้ว

MyLive Staff - 14 Jul 2017 00:28