การใช้งานหน้า Timeshift

Timeshift คือหน้าดู Live ที่จบไปแล้ว ซึ่งจะเป็น URL เดิมจากที่เคยเป็นห้อง Live มาก่อน

โดย Timeshift นั้นจะมีอายุ 10 วัน นับจากวันที่ Live เมื่อหมดอายุแล้วจะมีการแจ้งให้ทราบบนหน้า Player

โดยหน้าดู Timeshift นั้นจะเหมือนกับหน้าดู Live ปกติทั้งหมด แต่จะมีส่วนที่เปลี่ยนไปดังนี้

 

ข้อมูลของห้อง


จะมีแสดงให้เห็นว่า นี่คือ Timeshift อยู่ใต้ชื่อห้อง Live

 

Chat ที่เปลี่ยนไปส่วนหนึ่ง


ในส่วนด้านขวาที่เป็นแถบ Chatroom จะเปลี่ยนเป็นมี Tab อยู่สองอย่างคือ

1. Chat โดยจะแสดง Chat ที่เกิดขึ้นใน Live ย้อนหลัง โดยผู้ชม Timeshift ไม่สามารถร่วมการสนทนาใน Timeshift ได้ สามารถกดที่เวลาด้านหน้า Chat เพื่อข้ามไปที่เวลานั้นๆได้

2. Playlists เป็นหน้าแสดงจำนวน Part ที่เคยเกิดขึ้นใน Live ห้องนั้น และ ข้อมูล Timeshift ห้องเก่าๆของคนนั้นๆ ที่ยังสามารถรับชมได้อยู่ทั้งหมด

Part ของห้อง Live นั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ Stop Stream หรือ การเชื่อมต่อระหว่างผู้สตรีม กับ เซิฟเวอร์ได้ตัดจากกัน เมื่อผู้สตรีมกลับมาสตรีม Timeshift จะถูกตัดเพื่อขึ้น Part ใหม่ทันที ไม่สามารถต่อ Part เดิมได้

 

Player สามารถคลิกขวาได้


เมื่อคลิกขวาที่ Player จะมีปุ่มที่ใช้ในการ Copy URL ของ Timeshift นี้ และ Copy ช่วงเวลานั้นๆ เพื่อเอาไปให้ผู้อื่นดูในช่วงเวลานั้นๆได้

กรณีที่ Live มีขนาดใหญ่มากๆ แล้วต้องการจะ Copy ลิ้งค์ช่วงเวลาไปให้ผู้อื่นดู ผู้ที่ดูอาจจะทำให้ต้องใช้เวลาโหลดเล็กน้อยจนถึงนาน ก่อนจะขึ้นให้เห็น ขึ้นอยู่กับอินเตอร์เน็ตของผู้ชม

MyLive Staff - 14 Jul 2017 00:28