การใช้งาน Live Player

รายละเอียดของ Player


ใน Player จะมีปุ่มดังนี้ 

  • ปุ่ม Pause / Resume
  • ลำโพง เปิด / ปิด เสียงของห้อง (กรณีเป็นเจ้าของห้อง Player นี้จะถูก Mute โดยอัตโนมัติ)
  • เวลา Live โดยเวลานี้จะแสดงระยะเวลา Live ของห้องนี้ หากเจ้าของห้องกด Stop การยิงสตรีมในโปรแกรมสตรีมครั้งนึง เวลาตรงนี้จะเริ่มนับใหม่ตั้งแต่ 0
  • เครื่องหมาย  ใช้ในการ Refresh การรับส่งข้อมูลของ Live ได้ โดยไม่จำเป็นที่จะต้อง Refresh ทั้งหน้า Live 
  • เครื่องหมาย  ใช้ในการขยายหน้าจอ Live Player ให้เต็มจอ

 

การขยาย Player


กดเครื่องหมาย  ด้านใต้ Player บริเวณด้านขวาของชื่อห้อง เพื่อขยายขนาด Player ให้ใหญ่ขึ้นได้ 1 ระดับ ( กดอีกครั้งเพื่อกลับสู่หน้าดูขนาดปกติ )

กดเครื่องหมาย  ด้านใต้ Player บริเวณด้านขวาของชื่อห้อง เพื่อซ่อน Chatroom ( กดอีกครั้ง เพื่อเรียก Chatroom กลับคืนมา )

MyLive Staff - 14 Jul 2017 00:26